Op heden speelt energie een belangrijke rol in ons leven. Een steeds veranderende wetgeving zorgt vaak voor onduidelijkheden hieromtrent. GEO² Landmeetkunde & Vastgoedexpertise heeft energie opgenomen in zijn takenpakket, zo geniet de klant van een full-service kantoor. Wij bieden zowel EPC certificaten als EPB verslagen aan alsook een energiescan van uw woonst.

EPC-certificaat

Een Energieprestatiecertificaat zorgt er voor dat de consument in een enkele oogopslag informatie krijgt over het energieverbruik van een woning. Bij de aankoop van een woning is het belangrijk om te letten op het energieverbruik, aangezien deze kosten van huis tot huis sterk kunnen verschillen. De consument kan echter niet inschatten hoe het met de energiekwaliteit van de woning gesteld is. Daarom bestaat er nu sinds kort het Energieprestatiecertificaat. Het Energieprestatiecertificaat verschaft belangstellenden betrouwbare informatie over de energiekwaliteit van de woning waar zij interesse in hebben. De uitkomst van het Energie Prestatie Certificaat (EPC) kan de consument meenemen in de beslissing tot het kopen of huren van een woning. Andersom geldt dat de eigenaar van een woning verplicht is om de bij verkoop of verhuur van een woning over een geldig Energieprestatiecertificaat te beschikken. Wanneer men deze niet heeft, wordt een administratieve geldboete van maximaal € 5000,- geriskeerd.

Vanaf 1 november 2008 is het Energieprestatiecertficaat (EPC) verplicht bij de verkoop van huizen en appartementen. Op 1 januari 2009 geldt dit ook voor huurwoningen. Een belangstellende kan het EPC vervolgens meenemen in de beslissing om de woning te kopen of te huren. Wanneer u verhuist dient u het EPC door te geven aan de volgende bewoner van uw woning.

Het Energieprestatiecertificaat is tien jaar geldig, ook als het gebouw ondertussen opnieuw verkocht of verhuurd wordt. Daarna zal er een nieuwe meting plaatsvinden en daaropvolgend een nieuw label aangemaakt worden.

Het Energieprestatiecertificaat is de toepassing van een Europese regel, de Europese richtlijn over de energieprestatie van gebouwen (afgekort EPBD) gepubliceerd op 16 december 2002. Dient bij u een EPC-certificaat opgemaakt te worden, contacteer ons voor een offerte-aanvraag op maat.

EPB-verslag

In een woning kan vaak op een eenvoudige manier veel energie bespaard worden. In de eerste plaats moet worden uitgezocht waar de grote energievreters zich bevinden. Zodra die bekend zijn, kan worden gezocht naar maatregelen en oplossingen om het energieverbruik terug te schroeven. Een energieaudit geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke manier energie in uw woning kan worden bespaard. In een energieaudit kan een onderzoek gebeuren naar het verwarmingssysteem, de isolatie van de woning, het gebruik van zonne-energie,…. Bent u van plan uw woning te renoveren dan is dit het aangewezen moment om een energieaudit te laten uitvoeren. De concrete tips kunnen u op termijn duizenden euro’s besparen. Een EPB-verslag wordt vaak verward met een EPC-certificaat. Hierbij willen wij erop duiden dat het EPB-verslag op volledig vrijwillige basis tot stand komt.

Energiescan

De energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik in uw woning. Een eenvoudige inspectie van uw woning geeft u een eerste beeld van de energiesituatie en de mogelijke energiebesparing op het gebied van isolatie, verwarming, verlichting, huishoudtoestellen en energiezuinig gedrag. Een medewerker van GEO² komt bij u langs ter uitvoering van de energiescan en inspecteert uw woning. U krijgt nadien een rapport met een samenvatting van de bevindingen:

- een analyse van de huidige energiesituatie

- tips om energie te besparen

- een beschrijving van de uitgevoerde kleine

- energiebesparende maatregelen

- advies over mogelijke belangrijke aanpassingen

- overzicht van de bestaande premies en subsidies