U wenst een deskundige blik op uw vastgoedportefeuille? U heeft vragen met betrekking tot uw onroerende goederen? Wat indien u denkt over een project? Ook binnen vastgoedconsulting zijn wij een actieve speler.

Onderstaand enkele disciplines waarin wij ons verdiepen.

Grondontwikkeling

Indien u als eigenaar beschikt over een bepaald stuk grond, bestaat de mogelijkheid dat deze (her)verkavelbaar is in meerdere (bouw)percelen. GEO² adviseert de eigenaar over de mogelijke opportuniteiten die de grond biedt. Een rendementsberekening wordt op vraag van de klant door ons uitgevoerd.

Doorlichten en saneren van vastgoedportefeuilles

Bij de iets uitgebreidere vastgoedportefeuilles is het dikwijls nuttig om een externe audit te laten uitvoeren. Zo gaan we kijken welke eigendommen er tot het patrimonium behoren, wat hun waarde is op dit moment en wat hun eventuele toekomstwaarde kan zijn. In de loop der tijd groeit het patrimonium en er kan niet altijd evenveel aandacht geschonken worden aan bepaalde aspecten.

Een doorlichting kan bijvoorbeeld besluiten om panden of goederen af te stoten, andere te renoveren en absoluut te behouden of andere goederen te houden zonder bijkomende investeringen te doen. Soms is het nuttig een bepaalde goed bij te kopen om een bepaald doel te bereiken (dikwijls in functie van projecten). Op die manier kan bekeken worden welk extra rendement kan bekomen worden mits bepaalde acties te ondernemen.

Advies inzake onroerende goederen

In ons kantoor kan u terecht voor allerhande advies inzake zowat alles wat in de bouw- en immobiliënwereld kan in vraag gesteld worden. Uitgaande van de professionele kennis van onze medewerkers en de ervaring binnen het bureau, trachten we in te spelen op de huidige tendens in de bouwwereld. We zijn de uitgelezen persoon die kan raad geven over de onroerende goederen in hun geheel. Niet alleen het beheer, ook de vragen omtrent waarde, aankoop, verkoop, verdeling, nalatenschap, bouwtechnische problemen. U kunt er allemaal bij ons mee terecht.

De vastgoedsector hangt nauw samen met de landmeetkundige activiteiten:
- de landmeter als technisch raadgever
- bemiddelaar bij onroerende transacties
- beheerder van goederen schatter van onroerende goederen
- advies bij het kopen van een onroerend goed
- advies bij het verkopen van een onroerend goed
- advies bij het rendabel houden of maken van een vastgoedpatramonium.

Vooreerst is een goede kennis van het recht noodzakelijk:
- rechtbanken als gerechtsdeskundigen
- Wat doet de notaris?
- gerechterlijke afpalingen en/of opmetingen
- plannen bij notariële akten
- wettelijke bepalingen omtrent erfdienstbaarheden
- wettelijke bepalingen omtrent het gebruik van loswegen
- ruilingen, splitsingen
- berekening van de aandelen in onverdeelde goederen met oppervlakte bepaling
- burenruzie / geschillen
- erflatingen, giften, onteigeningen
- stedenbouwkundige wetgeving bij verkaveling, ontwikkeling – vermogensplanning en successieplanning
- enz… .

Vervolgens is de kennis van de huidige bouwtendens nodig:
- Wat zijn de noden van aannemers en projektontwikkelaars / architecten?
- Wat zijn de nieuwste verkavelingstechnieken?
- Wat is de visie van de dienst Stedenbouw? Eveneens is de economie belangrijk in de vastgoedsector:
- de industrie versus landbouw
- de hypothecaire bankwereld
- de verzekeringswereld
- de huurwet
- de onteigeningen.

Ook het leefmilieu is een factor waarmee de landmeter rekening dient te houden:
- de ruimtelijke ordening bij het ontwerpen van verkavelingen
- de stedenbouwkundige wet als handleiding
- omgevingsontwikkeling / toekomstvisie.

Advies inzake investeren of afstoten

In sommige gevallen dient er in het kader van rendementsverhoging gekeken worden welke goederen moeten behouden blijven en welke beter worden afgestoten. Onroerende goederen vragen aandacht en investeringen. Het rendement wordt dus ingeperkt door het investeren van tijd en geld. Om deze factoren zo weinig mogelijk in de negatieve zin te laten inwerken op het rendement van een onroerend goed of een portefeuille wordt na een grondige studie hierover advies uitgebracht. Wanneer er beslist wordt om een bepaald goed af te stoten en dus op de markt aan te bieden is de manier waarop zeer belangrijk.

Een juiste waardebepaling is de eerste en belangrijkste stap. Wanneer de vraagprijs te hoog is kan het goed te lang te koop staan en zijn doelgroep missen. Wanneer het goed te laag gewaardeerd werd is het vanzelfsprekend een slechte zaak voor de verkopende partij.

Daarnaast is het van groot belang om het juiste verkoopskanaal te kiezen. Sommige specifieke goederen worden beter aangeboden via openbare verkoop. Andere goederen gaan dan betere verkoopsresultaten halen via makelaars. Daarnaast is het belangrijk dat sommige goederen aan promotoren worden aangeboden. Wanneer dit gebeurt dient men voorzichtig te werk te gaan om prijsafspraken te vermijden daar dit een vrij specifieke markt is. Onze jarenlange ervaring in de sector kan hierbij uiterst nuttig zijn.

Projectontwikkeling

De afkoelende immobiliënmarkt wordt nog steeds overspoeld door talrijke vastgoedprojecten. Is investeren hierin nog nuttig? Komen bepaalde gronden in aanmerking om projecten op te realiseren? Wat kost een project? Kan ik een klein appartementsblokje “in eigen beheer” ontwikkelen?

Omtrent projectbouw zijn veel vragen. Wij geven graag advies hierover.